Anders Valentinus Dam

Kunstnerisk leder, dramatiker og skuespiller
Telefon: +45 28110880

Dorte Wittrock

Administrator
Tlf: +45 20170510
Mail: post@teatero.dk
Teater O på Facebook

 

Lars Dammark

Dramatikker og skuespiller
+45 28103702